Håndtering av hund på hundens premisser

Godt innarbeidet i grunnprinsippene våre, ligger vår kunnskap om og respekt for de 4-bente vennene våre.
Å håndtere hundene riktig; på en trygg og omsorgsfull måte; samtidig som vi får brukt kompetansen vår på frisørarbeidet, er viktig både for hundene og oss som hundefrisører.

Ved å være trygge på vår egen energi og kroppsbruk, kan vi lære hundene å tolerere og trives med behandlingen vi gjennomfører. Ved å være bevisst på at alle hunder er ulike og har egne erfaringer, forutsetninger og handlingsmønstre, må vi lære å lese hundens signaler og agere på en god måte deretter.

 

Det er viktig for oss at hundene kan stole på oss underveis i stellet, og ønsker å oppnå en setting som bidrar til minimalt med stress og uro. Vi har tro på at hundene kan lære seg å bli håndtert på en god måte, og vil derfor ikke presse hundene gjennom situasjoner og handlinger de viser de er utrygge på. Ved å bruke mer tid, ro og egen energi; – opptrening og flere besøk, kan de fleste hunder lære seg å takle de ulike momentene ved frisørstell.