Utdanningen

Utdanningen ved Hundefrisørskolen i Drammen

Drømmer du om å jobbe med hunder?

Å kunne tilbringe hverdagen sammen med hunder er både givende, spennende og utfordrende. Omgang med hunder er bevist å gi økt lykkehormon i kroppen, samtidig som det er givende å kunne bidra til at hundene føler seg velstelte og bra med seg selv.

Utdanningen ved Hundefrisørskolen i Drammen er skapt rundt en filosofi om at frisering, håndtering og trening av hund skal skje på en positiv måte. Vi jobber med vår egen energi for å gjøre hundene trygge og glade i vår omgang med dem; og skal jobbe for å få dem til å samarbeide med oss om å nå målene.

Ved Hundefrisørskolen i Drammen tilbyr vi 1-årig utdanning innen hundefrisøryrket. Utdanningen er samlingsbasert og går enten over helger eller ukedager. Det er kun én samling i måneden, og det er lagt opp til at man skal kunne ta studiet ved siden av full jobb. Vi legger vekt på mye praktisk trening under oppfølging av instruktør, fordi det å bli en dyktig hundefrisør krever at man får faget «i fingrene», både når det kommer til kvalitet over håndarbeidet og god håndtering og kompetanse i hundeatferd.


Informasjon om studieåret

Hundefrisørskolen har maksimalt 6 elever per skoleår, noe som gjør at hver enkelt elev får en grundig og god oppfølging underveis. Vi jobber i tette team og opplever at det sosiale miljøet blant studentene kan bidra til godt samarbeid og høyere læringsnivå. Studentene kommer ofte med forskjellige erfaringer og kompetansegrunnlag, men vi tilrettelegger gjerne individuelt, slik at man får best mulig læringsutbytte av studiet og den praktiske treningen.

Opplæringsmetoder og vurdering av studentene

I løpet av studiesamlingene er vi gjennom mange ulike tema som er relevante i arbeid med hund, og det er en god blanding av teoretisk opplæring, praktisk demonstrasjon og mye praktisk klipp for studentene. Vi har flere eksterne foredragsholdere i løpet av året, hvor man kan få god opplæring og muligheten til spørsmål og diskusjon, for å få maksimalt utbytte av læringen.

Elevene blir vurdert i tre skriftlige deleksamener i løpet av studieåret, som enten avholdes på studiestedet eller som en hjemmeeksamen. Dette for å få et godt utbytte og refleksjoner rundt relevante tema hvor vi har gjesteforelesere.

Underveis i studieåret er det lagt opp til god oppfølging og instruering ved den praktiske treningen med hundeklipp, og studentene oppfordres til å være aktive på egentrening og initiativ på å få tilbakemeldinger.

Ved slutten av studieåret skal studentene gjennomgå en tredagers praktisk eksamen, hvorav alle tre må bestås for å få utdelt studiebevis. Det er mulig å ta opp både skriftlige og praktiske eksamener ved ikke bestått resultat, da etter avtale.

Under den praktiske eksamenen, blir man vurdert i alt fra kundehåndtering og håndtering av hund til de praktiske delprosessene av frisørstellet. Man får med seg en skriftlig vurdering av prosessen og gjennomføringen av eksamen, med eventuelle råd til forbedringspotensiale i sitt videre arbeid som hundefrisør. Eksamen vurderes som bestått/ikke bestått.


Hvordan bestå utdanningen?

For å bestå utdanningen, må man delta på minimum 90% av utdanningen. Ved fravær på viktige studiesamlinger, bør man gjennomgå et alternativt opplegg for å få med seg det som man har gått glipp av. Det oppfordres også til en aktiv og progressiv prosess under opplæringen, slik at man får best mulig utbytte av studieåret og muligheten for å få hjelp/tilbakemelding av instruktør. Graden av kompetanse og kvalitet over arbeidet til hver enkelt student vil avhenge av deres egen innsats og individuelle grad av egnethet til faget.

For å motta studiebevis fra utdanningen, må de skriftlige og praktiske eksamenene være gjennomført og bestått.


«Å jobbe som hundefrisør er et fantastisk yrke! Jeg er lidenskapelig opptatt av at mine firbente gjester skal lære seg å trives med å bli stelt, og blir så glad av å se deres fremgang og progresjon ved hvert besøk. Jeg er opptatt av å lære mine studenter å finne sin en trygghet og ro som vil gjøre dem til gode og omsorgsfulle hundefrisører.»

— Carina Skavlan Myhre, hundefrisør og instruktør ved Hundefrisørskolen i Drammen

Informasjon om utdanningen

Teoretisk og praktisk utdanning på studiestedet er på omtrent 300 timer. Ved utdanning med helgesamlinger, holdes samlingene på fredag-søndag klokken 8-16. Ved utdanning med ukedagssamlinger, holdes samlingene på tirsdag-torsdag klokken 8-16. Samlingene holdes ved Salong Skavlan i Vårveien 20 i Drammen. Det er gratis parkering rett utenfor salongen og god busstilgang rett utenfor, for studenter som kommer uten egen bil.

Egen praksis

For å få en god progresjon i faget, må studentene gjennomføre minimum 100 timer med egen frisering av hund utenom studiesamlingene. Det oppfordres til oppstart av dette så fort man er i gang med skolen, dog med riktig fokus og progresjon underveis; – Altså bør man ikke ta på seg mer enn man har vært gjennom på skolen og dermed er i stand til å gjennomføre på egen hånd. Det er viktig å få en god spredning innen tema og ulike pelstyper, samtidig som det alltid skal være fokus på å gjennomføre stell og håndtering på en trygg og god måte for hundene.

Vi er behjelpelige med utlån av arbeidsstasjon ved hundefrisørskolen, slik at man kan gjennomføre sin egen praksis på dager hvor instruktør/hundefrisør er tilgjengelig for spørsmål og oppfølging. Vi kan også være behjelpelige med utlån og hjelp til å skaffe praksishunder. Vi oppfordrer våre studenter til å jobbe mye praktisk underveis i studiet, gjerne ved vår salong, slik at man kan få en god progresjon og et strukturert og tilrettelagt praksisarbeid.

Dokumentasjon av egen praksis skal innleveres før den praktiske eksamenen tas på slutten av studieåret.


Høres dette ut som noe for deg?

Meld din interesse i dag!Tema vi er gjennom i løpet av studieåret


Drømmer du om å jobbe med hunder og er opptatt av at de skal trives i ditt nærvær?
Da er kanskje hundefrisør noe for deg!

Høres dette ut som noe for deg?
Vi har ledig studieplass!

Studieår med helgesamlinger:
Oppstart
23.-25.august 2024

Studieår med ukedagssamlinger:
Oppstart
10.-12.februar 2024


Neste studieårs (med helgesamlinger) årsplan: